دستگاه پرس بریکت آهن اسفنجی

:: آهن و فولاد غدیر ایرانیان :: - محصولات اصلی

نرمه آهن اسفنجی به منظور تبدیل به بریکت جهت شارژ در کوره‌های فولاد سازی با چسب مخصوص بصورت خشته منسجم پرس شده و در ابعادی حدود 3×3×5 سانتی‌متر تولید...

دریافت قیمت

شرکت آهن و فولاد ارفع

... ارفع همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشتری بوده و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است. بریکت آهن اسفنجی آهن اسفنجی شمش فولاد...

دریافت قیمت

محصولات - شرکت آهن و فولاد ارفع

بریکت آهن اسفنجی تولیدی واحد احیاء مستقیم کارخانه (بعنوان محصول میانی در واحد فولادسازی آهن و فولاد ارفع ، مصرف می شود) میزان تولید محصولات به شرح ذیل...

دریافت قیمت

شرکت آهن و فولاد ارفع

... ارفع همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشتری بوده و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است. بریکت آهن اسفنجی آهن اسفنجی شمش فولاد...

دریافت قیمت

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (SISCO):: آهن اسفنجی و بریکت

Production Range, Component. 86%-89.5%, Fe(Total). 78.5%-82%, Fe(Metal). Min 90%, Metallization. 1.3%-2%, C. Max 0.01%, S. Max 0.1%, P. Max 5.5%...

دریافت قیمت

:: آهن و فولاد غدیر ایرانیان :: - محصولات اصلی

نرمه آهن اسفنجی به منظور تبدیل به بریکت جهت شارژ در کوره‌های فولاد سازی با چسب مخصوص بصورت خشته منسجم پرس شده و در ابعادی حدود 3×3×5 سانتی‌متر تولید...

دریافت قیمت

بریکت اهن اسفنجی - شرکت آهن و فولاد ارفع

تولیدی واحد احیاء مستقیم کارخانه (بعنوان محصول میانی در واحد فولادسازی آهن و فولاد ارفع ، مصرف می شود) میزان تولید محصولات به شرح ذیل میباشد: - بریکت آهن...

دریافت قیمت

محصولات - شرکت آهن و فولاد ارفع

بریکت آهن اسفنجی تولیدی واحد احیاء مستقیم کارخانه (بعنوان محصول میانی در واحد فولادسازی آهن و فولاد ارفع ، مصرف می شود) میزان تولید محصولات به شرح ذیل...

دریافت قیمت

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (SISCO):: آهن اسفنجی و بریکت

Production Range, Component. 86%-89.5%, Fe(Total). 78.5%-82%, Fe(Metal). Min 90%, Metallization. 1.3%-2%, C. Max 0.01%, S. Max 0.1%, P. Max 5.5%...

دریافت قیمت

بریکت اهن اسفنجی - شرکت آهن و فولاد ارفع

تولیدی واحد احیاء مستقیم کارخانه (بعنوان محصول میانی در واحد فولادسازی آهن و فولاد ارفع ، مصرف می شود) میزان تولید محصولات به شرح ذیل میباشد: - بریکت آهن...

دریافت قیمت